Velkommen til institutionen

Stjernehimlen er delt op i en vuggestueafdeling Det Lille Univers og en børnehaveafdeling Himmelrummet.


Stjernehimlen har to pædagogiske ledere samt to afdelingsledere.

 I Stjernehimlen er ansvaret fordelt med lederne, så henholdsvis vuggestue- og børnehaveafdelingen har deres egen daglige leder. I udflytterbørnehaven varetager afdelingslederen den daglige ledelse i samarbejde med børnehaveafdelingens pædagogiske leder.  

Alle de pædagogiske ledere indgår i et teamsamarbejde med klyngelederen, som er den samlede klynges leder.  

Hele Stjernehimlen har den samme læreplan og pædagogiske principper, men arbejdet med læreplanen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte enheds børnegruppe og daglige struktur.  

Formålet med hjemmesiden er at være et aktivt dialog forum mellem institutionen og forældre, såvel som blandt personalet. 

Hensigten er at synliggøre Himmelrummet og Det Lille Univers dagligdag, vise personalets pædagogiske faglighed og arbejdsmetode med børnene og hinanden, samt fremhæve forældreindflydelsen gennem bestyrelsesarbejdet. 

På denne hjemmeside kan du finde informationer om mange forskellige forhold der vedrører institutionen.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret og du kan forvente nye informationer én gang om måneden.

Hvis der er områder eller emner, du savner information om, er du meget velkommen til at kontakte os på email: hl02@buf.kk.dk.

Rigtig god fornøjelse  Stjernehimlen

 

 

 

 

 

 

 

 

Stjernehimlen er delt op i en vuggestueafdeling Det Lille Univers og en børnehaveafdeling Himmelrummet.

Stjernehimlen har to pædagogiske ledere samt to afdelingsledere.

 I Stjernehimlen er ansvaret fordelt med lederne, så henholdsvis vuggestue- og børnehaveafdelingen har deres egen daglige leder. I udflytterbørnehaven varetager afdelingslederen den daglige ledelse i samarbejde med børnehaveafdelingens pædagogiske leder.  

Alle de pædagogiske ledere indgår i et teamsamarbejde med klyngelederen, som er den samlede klynges leder.  

Hele Stjernehimlen har den samme læreplan og pædagogiske principper, men arbejdet med læreplanen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte enheds børnegruppe og daglige struktur.  

Formålet med hjemmesiden er at være et aktivt dialog forum mellem institutionen og forældre, såvel som blandt personalet. 

Hensigten er at synliggøre Himmelrummet og Det Lille Univers dagligdag, vise personalets pædagogiske faglighed og arbejdsmetode med børnene og hinanden, samt fremhæve forældreindflydelsen gennem bestyrelsesarbejdet. 

På denne hjemmeside kan du finde informationer om mange forskellige forhold der vedrører institutionen.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret og du kan forvente nye informationer én gang om måneden.

Hvis der er områder eller emner, du savner information om, er du meget velkommen til at kontakte os på email: hl02@buf.kk.dk.

Rigtig god fornøjelse  Stjernehimlen


Følg barnets hverdag og trivsel på KbhBarn

I Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune værdsætter vi det tætte samarbejde med forældrene. 

Derfor har alle forældre i kommunale og selvejende institutioner nu mulighed for at få adgang til hurtigere og lettere dialog med deres barns institution.

Systemet der gør dette muligt hedder KbhBarn. KbhBarn gør det muligt at følge barnets hverdag og trivsel digitalt via hjemmeside, intranet og apps.